Óbuda-Békásmegyer költségvetése


Ezen az oldalon megtekintheti Óbuda-Békásmegyer költségvetését és fejlesztéseit, átlátható módon, interaktív vizualizációk segítségével.

Tovább

Tisztelt harmadik kerületiek, kedves barátaim!


Polgármesterként elsődleges célom, hogy Óbuda-Békásmegyer dinamikusan és fenntartható módon fejlődjön, hogy minden itt élő és itt dolgozó számára barátságos, biztonságos, élhető és nyitott kerületté váljon. Ennek mihamarabbi elérése két nagyon fontos tényezőn múlik. Az Önök partnerségén és a kiszámítható, stabil önkormányzati költségvetésen.

Ahogyan minden háztartásnak, úgy az államnak és az önkormányzatnak is van költségvetése. Nagyon leegyszerűsítve ez a költségvetés ugyanúgy bevételekből és kiadásokból áll, mint a családi kassza. Van azonban egy jelentős különbség: a költségvetési szerveknek – amilyen az önkormányzat is – jogszabályok írják elő azt, hogy miből lehet bevételük, sőt azt is, hogy azt nagyrészt mire kell költeniük. Az önkormányzatok mozgástere a bevételek szerzése és elköltése terén nem túl nagy. Az átláthatóság azonban rendkívül fontos, hiszen közös ügyeinkről van szó.

Ám annak érdekében, hogy mindenki számára könnyen érthetővé és értelmezhetővé váljanak a költségvetés sorai, most másként is megmutatjuk Önöknek. A K-Monitor Iroda szoftverének segítségével közérthetően ábrázoljuk a kiadásaink és a bevételeink alakulását a 2020–2022-es költségvetési évre.

Bízom benne, hogy sokan lesznek kíváncsiak ezekre a grafikonokra, és őszintén remélem, hogy ezzel a kezdeményezéssel is közelebb jutunk közös céljaink eléréséhez.

Üdvözlettel,

dr. Kiss László,
Óbuda-Békásmegyer polgármestere

Kipróbálom!

Mérleg 2022


Óbuda-Békásmegyer 2022. évi költségvetése
Bevétel: 37,7 Mrd Ft, Kiadás: 37,7 Mrd Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
7,5 Mrd Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
619 M Ft
Közhatalmi bevételek
14,7 Mrd Ft
Működési bevételek
5,8 Mrd Ft
Felhalmozási bevételek
3,1 Mrd Ft
Működési célú átvett pénzeszközök
9,8 M Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
61,3 M Ft
Finanszírozási bevételek
5,9 Mrd Ft
10 Mrd Ft
Személyi juttatások
1,5 Mrd Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
13,5 Mrd Ft
Dologi kiadások
346,5 M Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5,1 Mrd Ft
Egyéb működési célú kiadások
4,2 Mrd Ft
Beruházások
2,2 Mrd Ft
Felújítások
167,8 M Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások
763,5 M Ft
Finanszírozási kiadások

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! Az ábra Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának és intézményeinek éves költségvetését mutatja mérlegszerű bontásban.

A bevételek és a kiadások is felbonthatók működési és felhalmozási tételekre. A működési költségvetés a zavartalan feladatellátást biztosítja, míg a felhalmozási költségvetés beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódik, melyek célja tartós eszközök beszerzése, a tevékenység bővítése, modernizálása. A működési bevételek (törvényben meghatározott állami normatívák, helyi adók, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke) és kiadások (bérek, rezsiköltségek, nyújtott támogatások) rendszeresen, ciklikusan jelentkeznek. Ezzel szemben a felhalmozási tételek eseti jellegűek, gyakran többéves költségvetési hatással (pl. uniós és állami pályázatok). A finanszírozási tételek között a bevételek nagy részét az előző évi gazdálkodás maradványa, a finanszírozási kiadások jelentős részét pedig a felvett hitelek és kötvények törlesztése képezi.

Bevételek 2022


14,7 Mrd Ft14 695 989 261 Ft (39%)
Közhatalmi bevételek
7,5 Mrd Ft7 491 441 782 Ft (20%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
5,9 Mrd Ft5 948 430 122 Ft (16%)
Finanszírozási bevételek
5,8 Mrd Ft5 762 485 665 Ft (15%)
Működési bevételek
3,1 Mrd Ft3 071 671 417 Ft (8%)
Felhalmozási bevételek
619 M Ft619 000 000 Ft (2%)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
61,3 M Ft61 275 000 Ft (0%)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9,8 M Ft9 800 000 Ft (0%)
Működési célú átvett pénzeszközök
Közhatalmi bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Finanszírozási bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! A bevételeket közgazdasági bontásban, azok működési, felhalmozási és finanszírozási jellege alapján osztályozzuk. A működési bevételeken belül a központi költségvetésből kapott támogatásokat, a közhatalmi bevételeket (pl. helyi adókat), a működési bevételeket (pl. szolgáltatások ellenértékét), és a működési célú átvett pénzeszközöket (pl. krízisalapba befolyt támogatásokat) különítjük el. A felhalmozási bevételek tartalmazzák többek között az önkormányzati vagyon (pl. lakások) értékesítéséből származó bevételeket. A finanszírozási bevételek között találhatók például az előző évi gazdálkodásából megmaradt maradványok.

Kiadások 2022


13,5 Mrd Ft13 467 129 297 Ft (36%)
Dologi kiadások
10 Mrd Ft9 963 765 994 Ft (26%)
Személyi juttatások
5,1 Mrd Ft5 068 503 888 Ft (13%)
Egyéb működési célú kiadások
4,2 Mrd Ft4 231 847 703 Ft (11%)
Beruházások
2,2 Mrd Ft2 165 737 146 Ft (6%)
Felújítások
1,5 Mrd Ft1 485 320 247 Ft (4%)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
763,5 M Ft763 522 972 Ft (2%)
Finanszírozási kiadások
346,5 M Ft346 500 000 Ft (1%)
Ellátottak pénzbeli juttatásai
167,8 M Ft167 766 000 Ft (0%)
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Dologi kiadások
Személyi juttatások
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Finanszírozási kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! A funkcionális bontás a kiadásokat társadalmi-gazdasági cél szerint osztályozza. Az általános közszolgáltatásoktól a környezetvédelemig 9 kategóriában tartalmazza az önkormányzat működésének területeit. Ha váltanak, a közgazdasági bontás működési, felhalmozási és finanszírozási jellegük alapján mutatja meg a kiadások összetételét. A működési kiadásokon belül személyi kiadásokat, kapcsolódó munkáltatói járulékokat, dologi kiadásokat, ellátottak pénzbeli juttatásait és egyéb működési kiadásokat különítünk el. A felhalmozási kiadások a beruházásokat, felújításokat, és egyéb ilyen célú kiadásokat tartalmazzák. A finanszírozási kiadások között találhatók például a hitel- és kölcsöntörlesztések.